• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng của cá nhân theo tinh thần NQ29-NQ/TW
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.045
Mục tiêu nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Huy Hoàng
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 03/2019-11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Nội dung nghiên cứu chính

(Tại file đính kèm)

Các thông tin chính của nhiệm vụ