• PGS.TS. Doãn Minh Khôi
Email khoidoanminh@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn Quy hoạch kiến trúc, đô thị