Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Thái Văn Thành

Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Giáo dục học

TS. Vương Hồng Tâm

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt (khuyết tật): trẻ khiếm thính

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Email: ducminhvision@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, Đánh giá giáo dục, Giáo dục đặc biệt, Quản lí giáo dục.

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Email: nhyen60@gmail.com; nhyen60@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, tâm lý học, Quyền trẻ em

ThS. Phạm Xuân Thu

Email: phamxuanthu.nivt@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, Phát triển chương trình, Quy hoạch mạng lưới Giáo dục nhà nước.

GS.TS. Trần Quốc Thành

Email: thanhtq@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục

PGS.TS. Phạm Minh Mục

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt

TS. Trần Thị Bích Liễu

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Tâm lý trẻ em trước tuổi đến trường, Giáo dục học, Kiểm định chất lượng

PGS.TS. Dương Hải Hưng

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục

ThS Nguyễn Thị Việt Hà

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục chính trị, Giáo dục học, Giáo dục đạo đức

PGS.TS. Trần Khánh Đức

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, LLvà PP dạy học, Sư phạm kỹ thuật, Quản lý giáo dục