Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Đào Thị Oanh

Email: oanhtl@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học giáo dục, Sư phạm học, Giáo dục phổ thông

PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học giáo dục, Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, Thiết kế chương trình Dạy học tích hợp. Bài giảng điện tử (E-Learning)

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học giáo dục, Công tác giáo dục ở trường phổ thông, Đào tạo giáo viên, Chương trình giáo dục đạo đức cho HS phổ thông

TS. Lê Mỹ Dung

Email: dungaus@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Khoa học giáo dục, Đánh giá giáo dục, Đào tạo giáo viên, giảng viên về nghiên cứu khoa học giáo dục.