Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Email: ducminhvision@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, Đánh giá giáo dục, Giáo dục đặc biệt, Quản lí giáo dục.

TS. Lê Mỹ Dung

Email: dungaus@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Khoa học giáo dục, Đánh giá giáo dục, Đào tạo giáo viên, giảng viên về nghiên cứu khoa học giáo dục.