Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin, Quản lý giáo dục, Tác tử phần mềm, Kiến trúc phần mềm