Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS. TS Phạm Văn Sơn

Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực, Hướng nghiệp và chọn nghề

TS. Bùi Thị Thúy Hằng

Lĩnh vực chuyên môn: Động cơ học tập, Hướng nghiệp và chọn nghề, Giáo dục quốc tế, Phong cách học tập của sinh viên, Giáo dục học nghề nghiệp