Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Tân Ân

Lĩnh vực chuyên môn: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT, Trí tuệ nhân tạo