Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học giáo dục, Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, Thiết kế chương trình Dạy học tích hợp. Bài giảng điện tử (E-Learning)