Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Nghiêm Xuân Huy

Email: huynx@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin- thư viện và truyền thông và giáo dục, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Quản trị thông tin và thư viện, Quản lý khoa học và công nghệ.