Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Tú Anh

Email: anh.nguyentu1@sbv.gov.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Lĩnh vực tiền tệ Tài chính, Quy hoạch các chính sách Công nghiệp, Chính sách thương mại quy hoạch tái cơ cấu các ngành nghề.