Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS. Đặng Ứng Vận

Email: hbuniv@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Tự chủ đại học ở Việt Nam Quản lý giáo dục