Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Phú Khánh

Email: khanh.nguyenphu@hust.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hàng không, ứng dụng phần mềm