Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS Trần Minh Hưởng

Email: lamdung.jds2008@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Luật học: Lý luận nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính.

GS.TS. Võ Khánh Vinh

Lĩnh vực chuyên môn: Luật học: Lý luận nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính.