Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Email: ducnd@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên môn toán, Cơ học vật rắn