Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính

Lĩnh vực chuyên môn: Kết cấu xây dựng, Vấn đề về năng lượng cho các tòa nhà