Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TSKH Hồ Đắc Lộc

Email: hdloc@hcmhutech.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị đại học

PGS.TS. Doãn Minh Khôi

Email: khoidoanminh@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quy hoạch kiến trúc, đô thị

PGS.TS. Nguyễn Thám

Email: nguyenthamsp@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, kiểm định chất lượng.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Email: ducnd@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên môn toán, Cơ học vật rắn

PGS.TS. Phạm Văn Tuyến

Email: tuyenpv@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Đồ Họa, Nghệ thuật học

TS Trương Tiến Tùng

Email: truongtientung@hou.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Tin học

Th.S Phạm Ngọc Phương

Email: nctk@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Cơ sở vật chất

ThS. BS Lê Công Thiện

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học

PGS.TS. Lưu Bích Ngọc

Email: bichngocluu@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: dân số – phát triển, Sức khỏe sinh sản

PGS.TS. Vũ Thành Hưng

Email: vuthanhhung@hotmai.com
Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế - tài chính

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương

Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa nghệ thuật

ThS. Nguyễn Sơn Hải

Lĩnh vực chuyên môn: Tin học

TS. Đoàn Nguyệt Linh

Email: nguyetlinhvnu@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp giảng dạy lịch sử

ThS. Sầm Vĩnh Lộc

Email: locsv@hcmup.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục thể chất, Sinh lý học vận động

TS. Chu Thị Hồng Nhung

Email: chuthihongnhung1982@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, giáo dục mầm non

PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến

Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa học đường

PGS.TS. Ngô Đình Xây

Lĩnh vực chuyên môn: Về văn hoá, đạo đức và con người

TS. Hoàng Ngọc Vinh

Email: hnvinh@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý GDĐH và GDNN, Phát triển chương trình đào tạo

PGS.TS. Trần Doãn Vinh

Lĩnh vực chuyên môn: Lý luận và PPDH Tin học (thuộc lĩnh vực Khoa học Giáo dục)

PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh

Email: thinhvanh@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, ngữ văn, quản lý giáo dục