Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Email: queanhthu@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ

TS. Hoàng Ly Anh

Email: lyanhqt@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Luật quốc tế

TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Email: vananh@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục : tài chính, hành chính, tài sản trong giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Tú Anh

Email: anh.nguyentu1@sbv.gov.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Lĩnh vực tiền tệ Tài chính, Quy hoạch các chính sách Công nghiệp, Chính sách thương mại quy hoạch tái cơ cấu các ngành nghề.

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Email: kimanh1996@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn về Giáo dục, Mầm non và Giáo dục đặc biệt

TS. Hoàng Thế Anh

Email: anhthu7383@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Trung Quốc, Quan hệ Việt Nam Trung Quốc, Về chiến lược đối ngoại Với Trung Quốc

PGS.TS. Nguyễn Tân Ân

Lĩnh vực chuyên môn: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT, Trí tuệ nhân tạo

Trần Thị Mỹ An

Email: atran1@worldbank.org
Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính

TS. Nguyễn Nữ Tâm An

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học giáo dục đặc biệt, Giáo dục trẻ tự kỉ