Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương

Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa nghệ thuật

ThS. Nguyễn Sơn Hải

Lĩnh vực chuyên môn: Tin học

TS. Đoàn Nguyệt Linh

Email: nguyetlinhvnu@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp giảng dạy lịch sử

ThS. Sầm Vĩnh Lộc

Email: locsv@hcmup.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học, Giáo dục thể chất, Sinh lý học vận động

TS. Chu Thị Hồng Nhung

Email: chuthihongnhung1982@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, giáo dục mầm non

PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến

Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa học đường

PGS.TS. Ngô Đình Xây

Lĩnh vực chuyên môn: Về văn hoá, đạo đức và con người

TS. Hoàng Ngọc Vinh

Email: hnvinh@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý GDĐH và GDNN, Phát triển chương trình đào tạo

PGS.TS. Trần Doãn Vinh

Lĩnh vực chuyên môn: Lý luận và PPDH Tin học (thuộc lĩnh vực Khoa học Giáo dục)

PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh

Email: thinhvanh@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, ngữ văn, quản lý giáo dục

GS.TS. Võ Khánh Vinh

Lĩnh vực chuyên môn: Luật học: Lý luận nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính.

TS. Ngô Quý Việt

Lĩnh vực chuyên môn: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

TS. Bùi Thị Hồng Việt

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý nhà nước

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, An sinh xã hội.

PGS.TS. Nguyễn Văn Vân

Email: nvvan@hcmlaw.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Pháp luật dân sự, Pháp luật kinh tế và thương mại quốc tế, Luật tài chính ngân hàng, thuế

PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên

Lĩnh vực chuyên môn: Khảo thí, Kiểm định chất lượng, Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

PGS.TS. Đào Thanh Trường

Lĩnh vực chuyên môn: Chính sách khoa học và công nghệ, Quản lý chính sách công

ThS. Giản Tư Trung

Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu phát triển, Giáo dục học

PGS.TS. Trần Trung

Email: trantrung@utehy.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Đổi mới giáo dục và quản lý giáo dục

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lĩnh vực chuyên môn: Đào tạo giáo viên, Giáo dục mầm non