Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS. Võ Khánh Vinh

Lĩnh vực chuyên môn: Luật học: Lý luận nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính.

TS. Ngô Quý Việt

Lĩnh vực chuyên môn: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

TS. Bùi Thị Hồng Việt

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý nhà nước

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, An sinh xã hội.

PGS.TS. Nguyễn Văn Vân

Email: nvvan@hcmlaw.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Pháp luật dân sự, Pháp luật kinh tế và thương mại quốc tế, Luật tài chính ngân hàng, thuế

PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên

Lĩnh vực chuyên môn: Khảo thí, Kiểm định chất lượng, Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

PGS.TS. Đào Thanh Trường

Lĩnh vực chuyên môn: Chính sách khoa học và công nghệ, Quản lý chính sách công

ThS. Giản Tư Trung

Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu phát triển, Giáo dục học

PGS.TS. Trần Trung

Email: trantrung@utehy.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Đổi mới giáo dục và quản lý giáo dục

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lĩnh vực chuyên môn: Đào tạo giáo viên, Giáo dục mầm non

PGS.TS. Lê Quang Sơn

Email: lqson@ued.udn.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Tâm lý, giáo dục, bạo lực giới, bạo lực học đường

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức

Lĩnh vực chuyên môn: Tâm lý học và Quản lý giáo dục

PGS.TS. Hà Quang Thụy

Lĩnh vực chuyên môn: Hệ thống thông tin

TS. Lê Thị Ngọc Thúy

Email: austeuduvic@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Tâm lý giáo dục, quản lý giáo dục, lao động nữ

ThS. Đặng Thu Thủy

Email: dangthuyhvql@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: quản lý tài chính trong nhà trường

TS. Lưu Thu Thủy

Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ năng sống, giáo dục phổ thông, giáo dục đạo đức

PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Lĩnh vực chuyên môn: Các hệ thống thông tin, Các hệ thống thông minh, Trí tuệ nhân tạo

TS. Nguyễn Hồng Thuận

Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học và Quản lý giáo dục

TS. Nguyễn Anh Thuấn

Lĩnh vực chuyên môn: Lý luận và phương pháp dậy học Bộ môn Vật lí, Thiết bị dạy học