• Chi tiết nhiệm vụ
Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.002
Ngày tạo 28/04/2017
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm đề tài, dự án Đỗ Thị Bích Loan
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở