Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 0243 8267555

Email: chuongtrinhkhgd@moet.gov.vn