Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học: "Mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế"

04/05/2019 In bài viết

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học: "Mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế", Mã số KHGD/16-20.ĐT.024 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế".

Thời gian: 8h, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà Hiệu bộ Trường ĐHSP Hà Nội - 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời!

File đính kèm
Các bài viết khác