Khuyến nghị đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học trên cả nước

21/01/2022 In bài viết

Chiều 19/1, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài mã số KHGD/16-20.ĐT.028 thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họpThứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họp

Tiêu chí đầu tiên là đảm bảo chất lượng tốt nhất

Đây là đề tài “Nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” do Trường Đại học Mở Hà Nội chủ trì thực hiện. Đề tài đã tự đánh giá nghiệm thu ngày 17/9/2021, xếp loại “Đạt” và được Hội đồng đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - nhấn mạnh: Đề tài mã số KHGD/16-20.ĐT.028 có tính ứng dụng cao và được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Theo Thứ trưởng, vấn đề quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học có vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi mà các trung tâm này càng càng phát triển về quy mô. Vì thế, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý theo mô hình quản lý mới.

Thứ trưởng hoan nghênh nhóm nghiên cứu đã nỗ lực trong 30 tháng qua, khi mà phải triển khai thực hiện trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 với nhiều khó khăn, thách thức. Có thể nói, đề tài đã “về đích”, được bảo vệ cấp cơ sở và nay được bảo vệ cấp Nhà nước.

Nhấn mạnh, việc nghiệm thu đề tài trong điều kiện dịch nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, Thứ trưởng lưu ý: tiêu chí đầu tiên để sản phẩm được nghiệm thu ở cấp Nhà nước là đảm bảo chất lượng tốt nhất. Các đề tài sẽ được công bố công khai để thấy được những giá trị đóng góp về khoa học và thực tiễn.

“Thực tế cho thấy, một số sản phẩm của đề tài đã được Vụ Giáo dục Thường xuyên, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) tiếp nhận, sử dụng, làm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý theo mô hình quản lý mới” – Thứ trưởng nói, đồng thời nhấn mạnh, kết quả đề tài có nhiều điểm mới và sáng, cơ bản đạt được các yêu cầu đặt ra.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương báo cáo tóm tắt kết quả đề tài trước Hội đồng

Báo cáo tóm tắt một số kết quả thực hiện đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Mở Hà Nội – cho hay: đề tài đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; Mô tả và phân tích 2 vấn đề thực trạng khá chi tiết với các thành tố liên quan tới quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng trung tâm ngoại ngữ, tin học. Đồng thời đưa ra bản khuyến nghị ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá, chất lượng trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Những đóng góp về khoa học và thực tiễn

Tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà khoa học ghi nhận và đánh giá cao đề tài “Nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” do Trường ĐH Mở Hà Nội thực hiện. Đây là vấn đề có tính thời sự, khi triển khai thực hiện có nhiều ưu điểm.

Các chuyên gia cũng nhất trí với những đóng góp của đề tài về khoa học cũng như thực tiễn. Cụ thể, về khoa học, đề tài góp phần xây dựng mô hình quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới, bao gồm các trung tâm tại chỗ và trực tuyến: áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng về giảng viên, người học, chương trình, cơ sở vật chất, hệ thống quản trị, hệ thống quản lý; áp dụng các giải pháp quản trị, quản lý trung tâm dựa trên công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu.

Đồng thời đề xuất được bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trung tâm ngoại ngữ, tin học ở Việt Nam. Xây dựng cổng thông tin quản lý nhà nước về trung tâm ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT) Vũ Thị Tú Anh phát biểu góp ý tại cuộc họp

Về đóng góp thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài là: đề xuất được bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trung tâm ngoại ngữ, tin học ở Việt Nam. Do đó sẽ góp phần đánh giá chất lượng trung tâm ngoại ngữ, tin học ở Việt Nam để rà soát được các trung tâm ngoại ngữ tin học đáng tin cậy cho người học, phụ huynh và các nhà đầu tư.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần mang lại hiệu quả xã hội như: Đánh giá được vai trò của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong việc đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học của người dân; Đề xuất được mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học theo các loại hình tập trung và trực tuyến đáp ứng hiệu quả, khả thi ở Việt Nam; Đề xuất góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý theo mô hình quản lý mới.

Toàn cảnh cuộc họp
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng khẳng định, đề tài rất có ý nghĩa, với những vấn đề được đặt ra đúng và cần thiết. Qua đó, giúp cho quản lý nhà nước về hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên toàn quốc đi vào nề nếp. Thứ trưởng đề nghị, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học; trên cơ sở đó, bổ sung, chỉnh sửa để đề tài được hoàn thiện, bảo đảm chất lượng nhất có thể; từ đó sớm được triển khai ứng dụng vào thực tiễn. Đề tài đã được Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước xếp loại Đạt và chính thức được thông qua.

(https://giaoducthoidai.vn/)