• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014
Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ
Số ký hiệu 08/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 27/01/2014
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 27/01/2014
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Nghị định 08/2014/NĐ-CP Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ 27/01/2014