• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/05/2018
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/05/2018
Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Số ký hiệu 70/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2018
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Nghị định 08/2014/NĐ-CP Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ 27/01/2014
Nghị định 70/2018/NĐ-CP Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 15/05/2018